Notice: Undefined property: Tcontent::$tresc_koncowa2 in /home/betelpl/domains/betel-charity.org/public_html/inc/podstrony/layout.class.php on line 252
Dom Matki Bożej Łaskawej w Niepołomicach - Betel

Historia

Dom Matki Bożej Łaskawej w Niepołomicach

Dom Rodzinny z Osobami Niepełnosprawnymi

2005
- zakup domu przez ks. Krzysztofa Kozakiewicza z Anglii (umowa wstępna)

2006
- podpisanie aktu notarialnego kupna – sprzedaży nieruchomości
- organizacja wspólnoty życia z niepełnosprawnymi sierotami społecznymi - Francesca Lioce
- Paweł Brygida Współmieszkańcem domu (2006-2014)
- Katarzyna Daszkiewicz Współmieszkanką domu
- Dariusz Figura Współmieszkańcem domu
- Tomasz Kotowski Współmieszkańcem domu
- Marcin Kurcbard Współmieszkańcem domu
- Czesław Majka Współmieszkańcem domu
- Mateusz Olczak Współmieszkańcem domu (20.11.2006-13.06.2011)
- Grzegorz Plewka Współmieszkańcem domu
- Krzysztof Przybys Współmieszkańcem domu
- Francesca Lioce otrzymuje statuetkę Ecce Homo (Oto Człowiek) - nagrodę w kategorii świadectwo służby osobom słabym i ubogim (wolontariusze), przyznawana przez ruch „Betel”.

2008
- Francesca Lioce za prowadzenie domu otrzymuje wyróżnienia Anioł Roku i Amicus Hominum

2009
- Francesca Lioce otrzymuje wyróżnienie Zasłużony dla Miasta i Gminy Niepołomice
- Krystyna Drozd Współmieszkanką domu
- Alicja Klimczak Współmieszkanką domu

2010
- Barbara Przeperska Współmieszkanką domu (12.2010-04.2011)
- Andrzej Kalinowski otrzymuje Statuetkę Przyjaźni

2011
- Anna Mosiej Współmieszkanką domu
- Francesca Lioce otrzymuje Statuetkę Przyjaźni
- Marcin Kurcbard otrzymuje statuetkę Ecce Homo (Oto Człowiek) - nagroda w kategorii świadectwo słabości, przyznawana przez ruch „Betel”.

2012
- Krystyna Drozd przechodzi do Domu Ośmiu Błogosławieństw w Częstochowie
- Dorota Wysocka nową mieszkanką domu (2012-04.2014)
- Krzysztof Szczodrowicz mieszkańcem domu (2012-24.03.2014)